Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2018

Referat fra generalforsamlingen den 22.februar 2018. Der var tilmeldt 27 medlemmer, og der var mødt 24 medlemmer op. Generalforsamlingen indledtes med spisning af Skipperlabscoves efterfulgt af kaffe med Chokoladefondant og is. Der blev serveret vin, øl og vand til maden.   Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var [...]

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017. Referent Per Skov. Dagsorden: Referat fra generalforsamlingen Konstitution Den økonomiske situation  Indkøb Eventuelt Ad 1.             Referatet blev godkendt  Ad 2.            Formand Per Skov – administration m.m.                       Rasmus Sørensen – næstformand administration – nye medlemmer m.v.                       Peter Overgaard – redskaber / maskiner understøttelse af træning m.v.                       [...]

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 i Bredalsparkens Motionsklub, afholdt torsdag den 25. februar 2016 kl. 1830, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5. Indkomne forslag 6. Forslag til nyanskaffelser 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. [...]

Bestyrelsesmøde den 29. april 2015

Dagsorden. Bestyrelsen konstituerer sig Orientering om økonomien De nye adgangschip Ny skoreol Nyt fjernsyn ved indgangen Lille nyt radioanlæg ved solariet - udskiftning af rør Indstilling og vedligeholdelse af fjernsyn mht. kanaler m.v. Oprydning i lagerrummet Indkøb af nye redskaber Evt. ___________________________________________________________________ Ad 1:   Administration m.m. formanden Per Skov - info@bpmotion.dk - afløser Rasmus Sørensen [...]

Referat fra generalforsamlingen 2014 afholdt den 26. februar 2015

Referat fra generalforsamlingen 2014 i Bredalsparkens Motionsklub, afholdt torsdag den 19. Februar 2015 kl. 1830, med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Formanden forelægger det reviderede regnskab Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2015 Indkomne forslag Forslag til nyanskaffelser Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt   Der var tilmeldt 28 [...]

Referat fra bestyrelsesmøde 04.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 04.12.2014 Dagsorden: Formanden holder ferie Indkøb, omrokering af lokalerne Generalforsamling Oprydning i betyrelses-rummet Diverse Ad. Formanden afholder ferie i tiden 15-29 december 2014. Allan og Mia overtager. Bestyrelsen blev enige om at indkøbe en rigtig trappemaskine i stedet for den gamle stepmaskine. Den nye maskine vil give et endnu bedre resultat end [...]

Referat fra Generalforsamling 2014-02

Referat af generalforsamling 27. februar 2014 kl. 18:30. Formanden Per Skov (PS) bød velkommen, og kl. 18:30 blev der serveret Gl. dags oksesteg med kartofler, glaserede løg, bagte gulerødder og Haricovert. Generalforsamlingen startede kl. 19:30. Der var tilmeldt 19 medlemmer til generalforsamlingen, og der var mødt 17 op. Ole Weiss (OW) blev enstemmigt valgt som [...]

Referat fra Generalforsamling 2013-02

Referat fra generalforsamling 25. februar 2013. Formanden Per Skov bød velkommen, og kl. 18:30 blev der serveret stegt flæsk med persillesauce. Generalforsamlingen startede kl. 19:30. Der var tilmeldt 28 medlemmer, og der var mødt 22 op. Ole Weiss blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Wivi Skov blev valgt som [...]

Go to Top