18 07, 2018

Sidste nyt om crosstraineren SCIFIT SXT7000

By |18.07.2018|Bestyrelsen|0 Kommentarer

Bestyrelsen beklager, at sagen vedrørende reparationen af crosstraineren endnu ikke er afsluttet. Reparatøren, Gymconsult Aps. vil ikke kalibrere displayet, selv om dette er en vital del af reparationen, i forbindelse med udskiftningen, og det vil svare til, at man får udskiftet sin køler, og der så ikke bliver fyldt vand på systemet. Gym Consult Aps. [...]

08 03, 2018

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2018

By |08.03.2018|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 med følgende dagsorden. Konstitution af bestyrelsen Gennemgang af økonomien Indkøb / udskiftning af redskaber  Forslag Eventuelt Ad 1.  Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde. Administration ved formanden og Rasmus Sørensen Digitalt udstyr Rasmus Sørensen Redskaber og maskiner Tim Bek Lokaler Allan Kramer. Ad 2.  Økonomien er god, [...]

05 03, 2018

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2018

By |05.03.2018|Bestyrelsen, Nyheder, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen den 22.februar 2018. Der var tilmeldt 27 medlemmer, og der var mødt 24 medlemmer op. Generalforsamlingen indledtes med spisning af Skipperlabscoves efterfulgt af kaffe med Chokoladefondant og is. Der blev serveret vin, øl og vand til maden.   Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var [...]

05 01, 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017

By |05.01.2018|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017. Klubbens økonomi er god og tegner godt for fremtiden Bestyrelsen undersøger, hvordan vi kan sikre os bedre mod tyveri Intet Forslag fra et medlem, indkøb af spinningscykel. Vil blive taget op, når vi får bedre pladsmuligheder Generalforsamling for året 2017 vil blive afholdt den 22, februar 2018 i beboerhuset. [...]

04 12, 2017

Bestyrelsesmøde

By |04.12.2017|Bestyrelsen|0 Kommentarer

Der afholdes bestyrelsesmøde den 12. december 2017 kl. 1430 hos formanden. Dagsorden: Orientering, økonomi m.m. Hvordan forhindrer vi yderligere tyverier Er der nyt vi skal investere i Indsendte forslag Generalforsamling i det nye år Generelt Er der medlemmer, der ønsker forslag behandlet på mødet, så send en mail til info@bpmotion.dk. Bestyrelsen

04 12, 2017

Tyveri fra klubben

By |04.12.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Det er med beklagelse, at  vi har konstateret tyveri fra klubbens lokaler af radioen fra boldrummet. Et medlem - eller en i lokalerne medbragt person - har ganske simpelthen stjålet radioen fra rummet. Forholdet er selvfølgelig anmeldt til politiet med de nødvendig oplysninger om, hvem der har været i lokalerne i gerningstidsrummet. Bestyrelsen

21 05, 2017

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.

By |21.05.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 1300. Dagsorden. Generel orientering Den gamle TechnoGym crosstrainer Evt. Ad 1.    Der er stadig fremgang i medlemsantallet. Pt. er vi oppe på 232 medlemmer, og må siges at være den største klub i Bredalsparken. Vi er  økonomisk velfunderede, og det største problem vi har er pladsmangel. Det er desværre [...]

22 03, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017. Referent Per Skov. Dagsorden: Referat fra generalforsamlingen Konstitution Den økonomiske situation  Indkøb Eventuelt Ad 1.             Referatet blev godkendt  Ad 2.            Formand Per Skov – administration m.m.                       Rasmus Sørensen – næstformand administration – nye medlemmer m.v.                       Peter Overgaard – redskaber / maskiner understøttelse af træning m.v.                       [...]

22 03, 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Nyheder, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

Go to Top