Fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017.

  1. Klubbens økonomi er god og tegner godt for fremtiden
  2. Bestyrelsen undersøger, hvordan vi kan sikre os bedre mod tyveri
  3. Intet
  4. Forslag fra et medlem, indkøb af spinningscykel. Vil blive taget op, når vi får bedre pladsmuligheder
  5. Generalforsamling for året 2017 vil blive afholdt den 22, februar 2018 i beboerhuset. Særskilt indkaldelse vil blive fremsendt
  6. Intet

Med venlig hilsen

Bestyrelsen