Referat fra generalforsamlingen den 22.februar 2018.

Der var tilmeldt 27 medlemmer, og der var mødt 24 medlemmer op.

Generalforsamlingen indledtes med spisning af Skipperlabscoves efterfulgt af kaffe med Chokoladefondant og is.

Der blev serveret vin, øl og vand til maden.

 

Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indkaldt m.m.

Wivi Skov blev valgt som referent.

Ad 2:   Formandens beretning der var sendt ud på forhånd, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3:    Regnskabet der også var sendt ud på forhånd, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4:    Kontingent for 2018 blev vedtaget at være uændret.

Ad 5:     Der var ingen indkomne forslag

Ad 6:     Der var ingen forslag til nyanskaffelser, dog bliver der arbejdet på evt. udskiftninger.

 

Ad 7:     Formanden Per Skov blev genvalgt

 

Ad 8.      Allan Kramer blev genvalgt.

Rasmus Sørensen genvalgt

Peter Overgaard ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Tim Bek valgt

Ad 9.       Inge Edelskov blev genvalgt som revisor.

Ad 10.     Der var ingen emner under evt.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 2015.

Formanden takkede for en god generalforsamling i god ro og orden, og der var hyggeligt samvær til kl. 2115.

 

En stor tak til de medlemmer, som igen i år var med til at klare oprydningen.

 

Connie Weis

Dirigent

                                                                                                                                                                              /Wivi Skov