Bestyrelsesmøde den 6. marts 2018

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 med følgende dagsorden. Konstitution af bestyrelsen Gennemgang af økonomien Indkøb / udskiftning af redskaber  Forslag Eventuelt Ad 1.  Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde. Administration ved formanden og Rasmus Sørensen Digitalt udstyr Rasmus Sørensen Redskaber og maskiner Tim Bek Lokaler Allan Kramer. Ad 2.  Økonomien er god, [...]

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2018

Referat fra generalforsamlingen den 22.februar 2018. Der var tilmeldt 27 medlemmer, og der var mødt 24 medlemmer op. Generalforsamlingen indledtes med spisning af Skipperlabscoves efterfulgt af kaffe med Chokoladefondant og is. Der blev serveret vin, øl og vand til maden.   Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var [...]

Tyveri fra klubben

Det er med beklagelse, at  vi har konstateret tyveri fra klubbens lokaler af radioen fra boldrummet. Et medlem - eller en i lokalerne medbragt person - har ganske simpelthen stjålet radioen fra rummet. Forholdet er selvfølgelig anmeldt til politiet med de nødvendig oplysninger om, hvem der har været i lokalerne i gerningstidsrummet. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 1300. Dagsorden. Generel orientering Den gamle TechnoGym crosstrainer Evt. Ad 1.    Der er stadig fremgang i medlemsantallet. Pt. er vi oppe på 232 medlemmer, og må siges at være den største klub i Bredalsparken. Vi er  økonomisk velfunderede, og det største problem vi har er pladsmangel. Det er desværre [...]

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Hvidovre den 18. januar 2017 BM Bredalsparkens Motionsklub Til medlemmerne. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 1830 i beboerhuset Neergårds Alle 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for 2017. 5. Indkomne forslag 6. Forslag [...]

Se klublokalerne

Da Bredalsparkens Motionsklub gerne vil komme i forbindelse med så mange beboere som muligt, vil det være muligt at bese lokalerne og høre lidt mere kom klubben, ved at rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Sørensen eller Peter Overgaard. Send en mail eller en sms til Rasmus Sørensen på 4166 6645 eller rasmus@bpmotion.dk. Eller ring / sms [...]

Lidt nyheder med mere

Det er nu igen konstateret, at der er medlemmer, der lader ikke medlemmer bruge deres chip. Dette er lig med en længerevarende karantæne fra klubben.  Alle redskaber og maskiner er nu blevet serviceret, og der er udført reparationer på motionscyklerne og trappemaskinen.Startkonsollet til solen, er også blevet repareret og det nye triceps redskab er sat [...]

Go to Top