Referat af generalforsamling 27. februar 2014 kl. 18:30.

Formanden Per Skov (PS) bød velkommen, og kl. 18:30 blev der serveret Gl. dags oksesteg med kartofler, glaserede løg, bagte gulerødder og Haricovert.

Generalforsamlingen startede kl. 19:30.
Der var tilmeldt 19 medlemmer til generalforsamlingen, og der var mødt 17 op.

 1. Ole Weiss (OW) blev enstemmigt valgt som dirigent.
 2. Wivi Skov blev valgt som referent.
 3. Bestyrelsens beretning som stod i indkaldelsen blev godkendt. Der var ingen kommentarer til den.PS oplyste, at klubben grundet terrorloven og loven om hvidvaskning af penge var blevet pålagt at lade sig registrere i virksomhedsregistret, hvilket havde medført en hel del ekstra arbejde.
  Klubben har nu følgende CVR-nummer: 35 58 93 92.
 4. Regnskabet som stod i indkaldelsen blev godkendt.
 5. Bestyrelsen fremsatte forslag om at bibeholde det nuværende kontingent, og dette blev vedtaget.Bestyrtelsen fremsatte forslag om, at det nuværende adgangssystem skulle udskiftes, da det blevet for gammeldags. Et nyt webbaseret system hos den nuværende leverandør ville koste ca. kr. 10.000,00 og kunne leveres i løbet af nogle måneder.
  Det gamle system vil blive midlertidigt repareret.En undersøgelse hos andre leverandører viste priser på ca. kr. 25,000,00. Forslaget blev vedtaget.
 6. Der var stillet forslag om indkøb af en massagestol. Forslaget blev ikke vedtaget.
 7. Per Skov blev valgt som formand.
 8. Anja Kjærsgaard Jensen, Mia Jelvard og Allan Kramer blev valgt til bestyrelsen.
 9. Inge Edelskov blev valgt som revisor.
 10. Under evt. blev det anført, at solariet ikke havde fået udskiftet rør i 2013. PS oplyste, at dette var korrekt, men rørene blev udskiftet når de havde brændt det max. antal timer. Rørene var blevet udskiftet den 18. februar 2014 med den sidste nye generation rør, der er en smule stærkere end de gamle rør, hvorfor soltiden bliver sat ned til 10 min. således, at vi følger de regler der er på området.
  Grundet konkurs hos Sun Partner, hvor vi leaser solen, har klubben købt solariet fri af konkursboet, og vi har nu kun udgifter til driften af solariet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15 og formanden takkede for god ro og orden.

Ole Weis Dirigent

/Wivi Skov referent