Bredalsparkens Motionsklub blev grundlagt i april 1982 under navnet Vægttræningsklub, af en lille flok friske beboere med Steen Thornby, som den første formand. I 1984 skiftede klubben navn til Bredalsparkens Vægt- og Motionsklub, i 1986 til Klub ”Iron-Gym”, i 1990 til Motionsklubben i Bredalsparken og i 1995 til det nuværende Bredalsparkens Motionsklub.

Klubben har op til nu været tegnet af 9 forskellige formænd. Der er i dag et æresmedlem i klubben, Iver Rosenfeldt, som har været medlem siden 1996, og i alle årene lavet et stort og uegennyttigt arbejde for motionsklubben. Motionsklubben har til huse i kælderen, Arnold Nielsens Boulevard 155, hvor vi råder over 129 m2, fordelt over større og mindre rum, som bliver holdt lyse og indbydende.

Formålet med klubben var at give beboere i Bredalsparken og Grenhusene adgang til ordentlige træningsfaciliteter, til en billig pris, lige i lokalområdet. Det viste sig at være en god og meget populær idé. Motionsklubben er siden vokset støt, både lokale- og medlemsmæssigt – og den er nu en af de største beboerklubber i Bredalsparken og Grenhusene med 161 medlemmer.

Motionsklubben skal ikke give økonomisk gevinst, men den skal drives med en sund økonomi således, at der altid er økonomisk råderum til nyindkøb, reparationer og vedligeholdelse af maskiner og lokaler. Det er ikke motionsklubbens opgave at ”pådutte” medlemmerne specielle programmer eller andet – men blot sørge for ordentlige forhold og gode rammer for medlemmernes egne ønsker til personlig træning.
Der er desværre ikke økonomisk mulighed for at ansætte en professionel instruktør.

Motionsklubben anvender udelukkende professionelt udstyr fra Techno Gym og GymConsult, og alt udstyret bliver løbende serviceret af professionelt personale fra GymConsult. Der er solarie i klubben, som altid vedligeholdes med de nyeste rør.

Medlemmerne af motionsklubben er en meget blandet skare. Her er både unge, ældre, tykke, tynde, mænd, kvinder, bøffer og grønærter. Det er en grundsten i klubbens politik, at der skal være plads til alle, ligesom det er en selvfølge, at alle behandler hinanden venligt, ordentligt og respekterer hinanden.

For at blive medlem af klubben skal man bo i DAB boligforeningen Bredalsparken og Grenhusene og være fyldt 18 år. Unge mellem 15 og 18 år kan også blive medlemmer, hvis der er en anden voksen person i husstanden, der er medlem. Har du lyst til at vide mere, kan du altid kontakte motionsklubben. Du kan selvfølgelig også bare hoppe direkte til Bliv medlem siden..