Nyheder

Hjem/Nyheder

Tyveri fra klubben

Det er med beklagelse, at  vi har konstateret tyveri fra klubbens lokaler af radioen fra boldrummet. Et medlem - eller en i lokalerne medbragt person - har ganske simpelthen stjålet radioen fra rummet. Forholdet er selvfølgelig anmeldt til politiet med de nødvendig oplysninger om, hvem der har været i lokalerne i gerningstidsrummet. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 1300. Dagsorden. Generel orientering Den gamle TechnoGym crosstrainer Evt. Ad 1.    Der er stadig fremgang i medlemsantallet. Pt. er vi oppe på 232 medlemmer, og må siges at være den største klub i Bredalsparken. Vi er  økonomisk velfunderede, og det største problem vi har er pladsmangel. Det er desværre [...]

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

Nyt vedrørende solen

Der er nu lavet service og skiftet rør i solen, og solen opfylder alle lovkrav med hensyn til styrke med mere. De medlemmer der bruger solen, skal skrive sig i solbogen således, at det er muligt for bestyrelsen at sørge for, at solen altid opfylder kravene.  

Nye indgangstider fra den 22. januar 2017

Fra den 22. januar 2017 er indgangstiderne til lokalerne ændret således, at det kun er muligt at lukke sig ind i lokalerne i tidsrummet fra kl. 0800 til kl. 2045. Alle medlemmer skal som før have forladt lokalerne senest kl. 2130. Ændringen er sket for at imødegå klager fra beboerne i opgangene op til lokalerne. [...]

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Hvidovre den 18. januar 2017 BM Bredalsparkens Motionsklub Til medlemmerne. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 1830 i beboerhuset Neergårds Alle 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for 2017. 5. Indkomne forslag 6. Forslag [...]

Se klublokalerne

Da Bredalsparkens Motionsklub gerne vil komme i forbindelse med så mange beboere som muligt, vil det være muligt at bese lokalerne og høre lidt mere kom klubben, ved at rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Sørensen eller Peter Overgaard. Send en mail eller en sms til Rasmus Sørensen på 4166 6645 eller rasmus@bpmotion.dk. Eller ring / sms [...]

Lidt nyheder med mere

Det er nu igen konstateret, at der er medlemmer, der lader ikke medlemmer bruge deres chip. Dette er lig med en længerevarende karantæne fra klubben.  Alle redskaber og maskiner er nu blevet serviceret, og der er udført reparationer på motionscyklerne og trappemaskinen.Startkonsollet til solen, er også blevet repareret og det nye triceps redskab er sat [...]

Ansøgning om tilskud til hjertestarter – liste og kort over hjertestartere

Hvidovre den 23. oktober 2015.   Til DAB, Ejendomskontoret, Sodukuudvalget m.fl.   Ansøgning om økonomisk tilskud til indkøb og opsætning af AED Plus hjertestarter med udvendigt skab. I bebyggelsen Bredalsparken stiger antallet af ældre beboere støt og roligt, hvilket også kan mærkes i motionsklubbens medlemsskare. Risikoen for, at et af vore ældre medlemmer skulle blive [...]

Det nye adgangssystem

Det nye adgangssystem er nu ved at være på plads. Formanden vil være i lokalerne i morgen den 10. februar 2015 mellem kl. 1400 og 1800, for at få udleveret de chips. Der er sendt mail rundt vedrørende dette. Klubben har nu fået et godt og fremtidssikret adgangssystem.