Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017.

Referent Per Skov.

Dagsorden:

  1. Referat fra generalforsamlingen
  2. Konstitution
  3. Den økonomiske situation
  4.  Indkøb
  5. Eventuelt

Ad 1.             Referatet blev godkendt 

Ad 2.            Formand Per Skov – administration m.m.

                      Rasmus Sørensen – næstformand administration – nye medlemmer m.v.

                      Peter Overgaard – redskaber / maskiner understøttelse af træning m.v.

                      Allan Kramer – lokalerne / medlemmer m.v. 

Ad 3.            Klubben er godt økonomisk funderet med en driftskapital på ca. kr. 55.000,00

                      og et indestående med indbetalt depositum på ca. kr. 35.000,00.

                      Fra driftskapitalen skal fradrages de foretagne indkøb. 

Ad 4.             Det blev enstemmigt vedtaget at indkøbe en vibrationsmaskine, efter flere forespørgsler.

Ad 5.            Hvordan kan vi optimere redskaber / maskiner i klubbens regi.

                      Møde med Gym Consult overvejes, for at få det optimale ud af de muligheder

                      vi har. 

                      Næste møde når behovet opstår.                     

 BP Motion

Per Skov