Fra bestyrelsen

Hjem/Fra bestyrelsen/
21 05, 2017

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.

By |21.05.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 1300. Dagsorden. Generel orientering Den gamle TechnoGym crosstrainer Evt. Ad 1.    Der er stadig fremgang i medlemsantallet. Pt. er vi oppe på 232 medlemmer, og må siges at være den største klub i Bredalsparken. Vi er  økonomisk velfunderede, og det største problem vi har er pladsmangel. Det er desværre [...]

22 03, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017. Referent Per Skov. Dagsorden: Referat fra generalforsamlingen Konstitution Den økonomiske situation  Indkøb Eventuelt Ad 1.             Referatet blev godkendt  Ad 2.            Formand Per Skov – administration m.m.                       Rasmus Sørensen – næstformand administration – nye medlemmer m.v.                       Peter Overgaard – redskaber / maskiner understøttelse af træning m.v.                       [...]

22 03, 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Nyheder, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

26 01, 2017

Nyt vedrørende solen

By |26.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Der er nu lavet service og skiftet rør i solen, og solen opfylder alle lovkrav med hensyn til styrke med mere. De medlemmer der bruger solen, skal skrive sig i solbogen således, at det er muligt for bestyrelsen at sørge for, at solen altid opfylder kravene.  

26 01, 2017

Nye indgangstider fra den 22. januar 2017

By |26.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Fra den 22. januar 2017 er indgangstiderne til lokalerne ændret således, at det kun er muligt at lukke sig ind i lokalerne i tidsrummet fra kl. 0800 til kl. 2045. Alle medlemmer skal som før have forladt lokalerne senest kl. 2130. Ændringen er sket for at imødegå klager fra beboerne i opgangene op til lokalerne. [...]

24 01, 2017

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

By |24.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Hvidovre den 18. januar 2017 BM Bredalsparkens Motionsklub Til medlemmerne. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 1830 i beboerhuset Neergårds Alle 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for 2017. 5. Indkomne forslag 6. Forslag [...]

24 01, 2017

Se klublokalerne

By |24.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Da Bredalsparkens Motionsklub gerne vil komme i forbindelse med så mange beboere som muligt, vil det være muligt at bese lokalerne og høre lidt mere kom klubben, ved at rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Sørensen eller Peter Overgaard. Send en mail eller en sms til Rasmus Sørensen på 4166 6645 eller rasmus@bpmotion.dk. Eller ring / sms [...]

14 04, 2016

Lidt nyheder med mere

By |14.04.2016|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Det er nu igen konstateret, at der er medlemmer, der lader ikke medlemmer bruge deres chip. Dette er lig med en længerevarende karantæne fra klubben.  Alle redskaber og maskiner er nu blevet serviceret, og der er udført reparationer på motionscyklerne og trappemaskinen.Startkonsollet til solen, er også blevet repareret og det nye triceps redskab er sat [...]

29 03, 2016

Referat fra generalforsamlingen 2015

By |29.03.2016|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen 2015 i Bredalsparkens Motionsklub, afholdt torsdag den 25. februar 2016 kl. 1830, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5. Indkomne forslag 6. Forslag til nyanskaffelser 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. [...]

01 11, 2015

Ansøgning om tilskud til hjertestarter – liste og kort over hjertestartere

By |01.11.2015|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Hvidovre den 23. oktober 2015.   Til DAB, Ejendomskontoret, Sodukuudvalget m.fl.   Ansøgning om økonomisk tilskud til indkøb og opsætning af AED Plus hjertestarter med udvendigt skab. I bebyggelsen Bredalsparken stiger antallet af ældre beboere støt og roligt, hvilket også kan mærkes i motionsklubbens medlemsskare. Risikoen for, at et af vore ældre medlemmer skulle blive [...]