Fra bestyrelsen

Hjem/Fra bestyrelsen/
08 03, 2018

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2018

By |08.03.2018|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 med følgende dagsorden. Konstitution af bestyrelsen Gennemgang af økonomien Indkøb / udskiftning af redskaber  Forslag Eventuelt Ad 1.  Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde. Administration ved formanden og Rasmus Sørensen Digitalt udstyr Rasmus Sørensen Redskaber og maskiner Tim Bek Lokaler Allan Kramer. Ad 2.  Økonomien er god, [...]

05 03, 2018

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2018

By |05.03.2018|Bestyrelsen, Nyheder, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen den 22.februar 2018. Der var tilmeldt 27 medlemmer, og der var mødt 24 medlemmer op. Generalforsamlingen indledtes med spisning af Skipperlabscoves efterfulgt af kaffe med Chokoladefondant og is. Der blev serveret vin, øl og vand til maden.   Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var [...]

05 01, 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017

By |05.01.2018|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017. Klubbens økonomi er god og tegner godt for fremtiden Bestyrelsen undersøger, hvordan vi kan sikre os bedre mod tyveri Intet Forslag fra et medlem, indkøb af spinningscykel. Vil blive taget op, når vi får bedre pladsmuligheder Generalforsamling for året 2017 vil blive afholdt den 22, februar 2018 i beboerhuset. [...]

04 12, 2017

Bestyrelsesmøde

By |04.12.2017|Bestyrelsen|0 Kommentarer

Der afholdes bestyrelsesmøde den 12. december 2017 kl. 1430 hos formanden. Dagsorden: Orientering, økonomi m.m. Hvordan forhindrer vi yderligere tyverier Er der nyt vi skal investere i Indsendte forslag Generalforsamling i det nye år Generelt Er der medlemmer, der ønsker forslag behandlet på mødet, så send en mail til info@bpmotion.dk. Bestyrelsen

04 12, 2017

Tyveri fra klubben

By |04.12.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Det er med beklagelse, at  vi har konstateret tyveri fra klubbens lokaler af radioen fra boldrummet. Et medlem - eller en i lokalerne medbragt person - har ganske simpelthen stjålet radioen fra rummet. Forholdet er selvfølgelig anmeldt til politiet med de nødvendig oplysninger om, hvem der har været i lokalerne i gerningstidsrummet. Bestyrelsen

21 05, 2017

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.

By |21.05.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 1300. Dagsorden. Generel orientering Den gamle TechnoGym crosstrainer Evt. Ad 1.    Der er stadig fremgang i medlemsantallet. Pt. er vi oppe på 232 medlemmer, og må siges at være den største klub i Bredalsparken. Vi er  økonomisk velfunderede, og det største problem vi har er pladsmangel. Det er desværre [...]

22 03, 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Referater|0 Kommentarer

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2017. Referent Per Skov. Dagsorden: Referat fra generalforsamlingen Konstitution Den økonomiske situation  Indkøb Eventuelt Ad 1.             Referatet blev godkendt  Ad 2.            Formand Per Skov – administration m.m.                       Rasmus Sørensen – næstformand administration – nye medlemmer m.v.                       Peter Overgaard – redskaber / maskiner understøttelse af træning m.v.                       [...]

22 03, 2017

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

By |22.03.2017|Bestyrelsen, Nyheder, Referater|0 Kommentarer

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830 med følgende dagsorden.   1.             Valg af dirigent 2.            Bestyrelsens beretning 3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab 4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016 5.            Indkomne forslag 6.            Forslag til nyanskaffelser 7.            Valg af formand 8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.            Valg af revisor 10.          Eventuelt [...]

26 01, 2017

Nyt vedrørende solen

By |26.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Der er nu lavet service og skiftet rør i solen, og solen opfylder alle lovkrav med hensyn til styrke med mere. De medlemmer der bruger solen, skal skrive sig i solbogen således, at det er muligt for bestyrelsen at sørge for, at solen altid opfylder kravene.  

26 01, 2017

Nye indgangstider fra den 22. januar 2017

By |26.01.2017|Bestyrelsen, Nyheder|0 Kommentarer

Fra den 22. januar 2017 er indgangstiderne til lokalerne ændret således, at det kun er muligt at lukke sig ind i lokalerne i tidsrummet fra kl. 0800 til kl. 2045. Alle medlemmer skal som før have forladt lokalerne senest kl. 2130. Ændringen er sket for at imødegå klager fra beboerne i opgangene op til lokalerne. [...]