Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 med følgende dagsorden.

  1. Konstitution af bestyrelsen
  2. Gennemgang af økonomien
  3. Indkøb / udskiftning af redskaber
  4.  Forslag
  5. Eventuelt

Ad 1.  Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde.
Administration ved formanden og Rasmus Sørensen
Digitalt udstyr Rasmus Sørensen
Redskaber og maskiner Tim Bek
Lokaler Allan Kramer.

Ad 2.  Økonomien er god, og der er gode muligheder for udskiftning og indkøb af nye redskaber.

Ad 3.  Der bliver indhentet tilbud på ny maskine til for- og baglår, nyt arrangement til bænkpres, der vil fylde mindre
og ikke være vakkelvorn, ny bænk til samme, nyt sæt håndvægte op til 50 kg og en 1 Sissy Squat redskab. Klubben har endvidere fået
et tilbud og udskiftning af multipres redskabet, og det vil blive taget op med leverandøren Gymconsult.

Ad 4. Der var ingen forslag.

Ad 5. Der var intet under eventuelt.

Referent formanden.