Ordensregler for træning og brug af solarium i motionsklubben.

Åbningstider

Klubben kan benyttes fra kl. 08:00 til kl. 21:30. Sidste adgang kl. 20:45.

Adgang

Du har fået udleveret en adgangschip, der giver adgang til klubben. Hvis du lukker andre ind, som ikke har en fungerende chip, eller som ikke er medlem, vil det medføre karantæne / eksklusion af klubben for dig. Du har lov til én gang at tage en ven/veninde med ned og se på klubben.

Når du forlader klubben, så sikrer dig, at vinduerne er lukkede, ventilatorerne er slukkede, også den i solen, at der er slukket for radio og fjernsyn og træk døren til således, at du er sikker på, at den er lukket, for at forhindre tyveri med mere.

Fodtøj

Ved træning i lokalerne, SKAL DER BENYTTES SKIFTESKO, af hensyn til maskiner, gulvtæpper og de medlemmer, der bruger en del af deres fritid, til at holde lokalerne pæne og ryddelige.

Oprydning

DU SKAL RYDDE OP EFTER DIG SELV.

Har du brugt vægtskiver SKAL de hænges på plads efter brug.

Flytter du rundt på bænke eller andet udstyr, skal det bringes tilbage til udgangspunktet, hvor de er placeret for at opfylde et behov.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER MANGE FORSKELLIGE PERSONER DER BRUGER LOKALERNE, UNGE, ÆLDRE, MÆND, KVINDER OG PERSONER, DER ER I GANG MED ET GENOPTRÆNINGSFORLØB, OG DET ER IKKE ALLE, DER HAR DEN STORE MUSKELSTYRKE.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre karantæne / eksklusion.

Udstyr

Konstaterer du fejl eller defekter på maskiner eller andet udstyr, eller går der noget i stykker under din brug af maskiner eller udstyr, så meddel det med det samme til bestyrelsen, så det kan blive udbedret hurtigst muligt.
Du bliver ikke ”hængt op på noget”.

Musik og støj

Der er musikanlæg i nogle af motionsrummene og i solen, men de skal benyttes med hensyntagen til andre. Det samme gælder de opsatte TV.
Der bor beboere ovenpå lokalerne, og der skal tages hensyn til disse.

Ønsker et medlem, at der bliver skruet ned for lyden, skal dette efterkommes.

Toilettet

Brug toilettet med omtanke, og gør rent efter dig selv.
Der forefindes en hygiejnespand på toilettet, der skal bruges til bind med mere.
Bind må ikke kommes i toilettet.

Solariet

Når du vil tage sol, så bestil tid ved at bruge kalenderen, der ligger lige til højre for solrummet, ved hylden ved målertavlen.

Sørg for at holde den bestilte tid. Overskrider du den bestilte tid med 10 min. har du tabt tiden.

Vigtigt, husk at gøre solen ren efter brug. Er papirspanden fuld, må du gerne sætte en ny pose i, og tage den gamle med ud i skraldespanden til højre for indgangsdøren til kælderen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER DEN SIDSTE NYE TYPE RØR I SOLEN, OG TAG DERFOR IKKE MERE END 10 MIN. SOL.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

(Regler sidst revideret: marts 2014)

Hent klubbens vedtægter som PDF fil.

Download Vedtægter PDF fil