Referat af generalforsamling den 14. februar 2012 kl. 18:30.

Formanden Per Skov bød velkommen, og kl. 18:30 blev der serveret Stegt flæsk.

Generalforsamlingen startede kl. 19:30.
Der var tilmeldt 42, og der var 39 fremmødte.

 1. Ole Weiss blev valgt som dirigent.
 2. Wivi Skov som referent.
 3. Beretningen som stod i indkaldelsen blev godkendt. Der var ingen kommentarer til den.
 4. Regnskabet som også stod i indkaldelsen blev ligeledes godkendt.Der var enkelte kommentarer. Hvorfor man skal betale 10.000 kr. til Nordea Bank og Nets. Dette skyldes at kontingentet bliver indbetalt på Nets, og det er deres gebyr sammen med Nordeas, der giver dette beløb i løbet af et år.Om det ikke var billigere at eje solen selv, end at leje, om man i det hele taget skal have en sol, da det jo er sundhedsfarligt. Vedrørende en ny sol, vil dette give problemer, da solen skal kunne skilles ad for at komme ind og ud. Vi har endvidere ikke strøm nok inde til at kunne drive nogle af de nye sole, da de bruger betydeligt mere strøm, end det vi har rådighed over. At få lagt mere strøm ind vil blive en bekostelig affære.Med hensyn til sundheden og solen er der hængt en skrivelse op omkring dette, og da det er voksne mennesker, der bruger klubben, må de selv vurdere risikoen ved at bruge solen.Der blev fra bestyrelsen forslået en kontingentforhøjelse på 10 kr. pr. måned. Det er blevet betydeligt dyrere at drive klubben, og vi er nødt til at hensætte et beløb for at kunne imødegå skaderne ved et evt. nyt skybrud. Vi kan ikke blive ved med at regne med afdelingskontoret og DABs velvilje.Der blev spurgt, om vi ikke kunne bruge nogle af de passiver / aktiver vi har til hensættelsen, vi har, pr. 31 12 2011 i alt kr. 65.206. Dette er ikke muligt da de kr. 31.350 er depositum for chips, og disse skal altid være til rådighed i forbindelse med eventuelle udmeldelser. Endvidere har bestyrelsen pligt til at sørge for, at der altid er økonomi til at drive klubben på en forsvarlig måde.
 5. Der er blevet forslået en ny bænkpres, dette blev vedtaget.
 6. Bestyrelsen forslog en Crosstrainer mere, til ca. 28.000, denne skal erstatte Steppen, da crosstraineren har samme funktion. Dette blev også vedtaget.
 7. Der skulle vælges formand, Per Skov blev genvalgt.
 8. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt, desuden 2 nye medlemmer, så bestyrelsen består nu af Per Skov, Vibeke Nielsen, Anja Kjærsgaard Jensen, Allan Kramer og Mie Jelvard.
 9. Som revisor stillede Ruth Hansen sig til rådighed og blev valgt.
 10. Under eventuelt blev der sagt at det gamle løbebånd ikke fungerer optimalt, da det går ned i hastighed ved større belastninger.
  Per Skov ville undersøge nærmere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:52, og formanden takkede for god ro og orden.

Ole Weiss
Dirigent

Wivi Skov/ referent