Der afholdes bestyrelsesmøde den 12. december 2017 kl. 1430 hos formanden.

Dagsorden:

  1. Orientering, økonomi m.m.
  2. Hvordan forhindrer vi yderligere tyverier
  3. Er der nyt vi skal investere i
  4. Indsendte forslag
  5. Generalforsamling i det nye år
  6. Generelt

Er der medlemmer, der ønsker forslag behandlet på mødet, så send en mail til info@bpmotion.dk.

Bestyrelsen