Fra den 22. januar 2017 er indgangstiderne til lokalerne ændret således, at det kun er muligt at lukke sig ind i lokalerne i tidsrummet fra
kl. 0800 til kl. 2045.
Alle medlemmer skal som før have forladt lokalerne senest kl. 2130.
Ændringen er sket for at imødegå klager fra beboerne i opgangene op til lokalerne.