Hvidovre den 18. januar 2017
BM Bredalsparkens Motionsklub

Til medlemmerne.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 1830 i beboerhuset Neergårds Alle 4.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Formanden forelægger det reviderede regnskab
4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for 2017.
5. Indkomne forslag
6. Forslag til nyanskaffelser
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Per Skov
Formand

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest den 10. februar 2017. Indkomne forslag vil blive rundsendt pr. mail.

Da vi starter generalforsamlingen med at spise mørbradgryde med diverse tilbehør, er tilmelding nødvendig, og det kan ske ved e-mail til info@bpmotion.dk.

Senest den 10.. februar 2017
Særskilt indkaldelse bliver omdelt