Motionsklubben afholder generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 1830 i beboerhuset

Neergårds Alle 4, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Formanden forelægger det reviderede regnskab
  4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingentet for 2015
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til nyanskaffelser
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt.

Inden generalforsamlingen vil der blive serveret kalvesteg stegt som vildt med div. tilbehør og

drikkevarer.

Tilmelding er nødvendig på info@bpmotion.dk