Dagsorden.

  1. Bestyrelsen konstituerer sig
  2. Orientering om økonomien
  3. De nye adgangschip
  4. Ny skoreol
  5. Nyt fjernsyn ved indgangen
  6. Lille nyt radioanlæg ved solariet – udskiftning af rør
  7. Indstilling og vedligeholdelse af fjernsyn mht. kanaler m.v.
  8. Oprydning i lagerrummet
  9. Indkøb af nye redskaber
  10. Evt.

___________________________________________________________________

Ad 1:   Administration m.m. formanden Per Skov – info@bpmotion.dk – afløser Rasmus Sørensen – rasmus@bpmotion.dk

Redskaber og maskiner Peter Overgaard – tlf. 4032 7387

Lokaler m.v. Allan Kramer – allan@bpmotion.dk

Fjernsyn, elektronik m.m. Rasmus Sørensen – rasmus@bpmotion.dk

Ad 2:   På trods af en stor investering i det nye adgangssystem, har klubben stadig en god og sund økonomi

Ad 3:   Der er stadig en del medlemmer, der endnu ikke har afhentet deres nye adgangschip. Ny mail vil blive rundsendt

Ad 4:   Peter Overgaard vil sørge  for indkøb af en ny skoreol hurtigst muligt

Ad 5:   Der vil blive indkøbt et nyt fjernsyn til udskiftning for det gamle ved indgangen

Ad 6:   Der vil blive indkøbt et lille nyt radioanlæg til solrummet – og der vil blive undersøgt priser m.m. i forbindelse med udskiftning af rør således, at solariet altid opfylder de nyeste krav

Ad 7:   Rasmus Sørensen vil tage sig af indstilling af fjernsynskanalerne på de forskellige fjernsyn. Medlemmerne skal ikke selv lave kanalsøgninnger

Ad 8:   Formanden finder en dato til oprydning i lagerrummet

Ad 9:   Peter Overgaard foreslog, at der blev indkøbt clips til vægtstængerne og et buet håndtag til den store trækmaskine. Der undersøges hos Gym Consult

Ad 10:  Der var intet under evt.

Referent

formanden