Hvidovre den 23. oktober 2015.

 

Til DAB, Ejendomskontoret,

Sodukuudvalget m.fl.

 

Ansøgning om økonomisk tilskud til indkøb og opsætning af AED Plus hjertestarter med udvendigt skab.

I bebyggelsen Bredalsparken stiger antallet af ældre beboere støt og roligt, hvilket også kan mærkes i motionsklubbens medlemsskare.

Risikoen for, at et af vore ældre medlemmer skulle blive ramt af et hjertestop, stiger derfor også støt og roligt, og som bekendt, kan et hjertestop jo også ramme yngre mennesker.

Motionsklubben har indtil skrivende stund, været forskånet for disse uheldssvangre hændelser, men skulle en sådan forekomme, vil vi gerne være på forkant med situationen, og yde den livsnødvendige førstehjælp med en hjertestarter.

Hjertestarteren med skab kan opsættes på væggen til opgangen Arnold Nielsens Boulevard 155, 2650 Hvidovre, hvor kælderindgangen til motionsklubbens lokaler også er, eller den kan opsættes på arealet ved opganen, på et selvstændigt stativ.

Det, at hjertestarteren opsættes udvendigt, offentligt tilgængeligt, kommer jo også andre beboere i Bredalsparken til gode, da den vil være uhyre let komme til.

Hjertestarteren vil endvidere blive opdateret hos 112, Trykfonden og Falck med mere så, så mange personer som muligt kan drage fordel af den.

Den nævnte hjertestater anvendes i blandt andet i Hvidovre kommunes institutioner og idrætsanlæg, hos DSB og mange andre steder i Hvidovre, og skiltet med hjertestarteren er et ”kendt” symbol i kommunen, som borgerne er trygge ved.

Indkøbet af hjertestarteren, er en stor økonomisk belastning for motionsklubben, men da mange af bebyggelsens beboere vil kunne få glæde af den, håber vi på en positiv modtagelse af ansøgningen,

Jeg står til rådighed, hvis yderligere oplysninger skønnes nødvendige.

./. Der vedlægges materiale vedrørende hjertestarteren.

Med venlig hilsen

BP Motion

Per Skov

 

De registrerede hjertestartere i Hvidovre Kommune er:

¿BENDIX TRANSPORT DANMARK A/S, Jernholmen 39, 2650 Hvidovre

¿Bilsby Hvidovre A/S, Industriholmen 35, 2650 Hvidovre

¿Europark A/S, Hammerholmen 9D 1, 2650 Hvidovre

¿Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, Helseholmen 1, 2650 Hvidovre

¿GA rustfri A/S, Nordholmen 5, 2650 Hvidovre

¿HBC hallen (Hvidovre Badminton Club), Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

¿Hvidovre kommune, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

¿Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

¿Hvidovre Stadion, Sollentuna Allé 1, 2650 Hvidovre

¿KEBO MED A/S, Jernholmen 43, 2650 Hvidovre

¿Materielgården Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 19, 2650 Hvidovre

¿Pædagogisk Center, Hvidovre Enghavevej 2B , 2650 Hvidovre

¿SATS Hvidovre, Hvidovre Stationscenter 143, 2650 Hvidovre

¿Tandlægegruppen, Rosenhøj, Rosenhøj 1, 2650 Hvidovre

Frihedens og Avedøre Idrætscentre

Kort over de nærmeste hjertestartere.

Hjertestartere

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Hvidovre Avis