Referat fra bestyrelsesmøde 04.12.2014

Dagsorden:

 1. Formanden holder ferie
 2. Indkøb, omrokering af lokalerne
 3. Generalforsamling
 4. Oprydning i betyrelses-rummet
 5. Diverse

Ad.

 1. Formanden afholder ferie i tiden 15-29 december 2014. Allan og Mia overtager.
 2. Bestyrelsen blev enige om at indkøbe en rigtig trappemaskine i stedet for den gamle stepmaskine. Den nye maskine vil give et endnu bedre resultat end den gamle maskine.Det blev samtidigt vedtaget at indkøbe et antal kettelbells til vægtrummet.Et nyt sæt små håndvægte til boldrummet, i stedet for de gamle i vægtrummet.

  Bestyrelsen vil prøve at lave et decideret rum ”næsten kun for kvinder” med bolde og andre redskaber der passer til den ”lettere” træning, og herunder med de nye håndvægte.

  Klubben råder over en del bænke, der ikke helt er oppe i tiden. Er der medlemmer der måske har ideer til nogle nye, og er der nogle der kan bruge de gamle.

 3. Generalforsamlingen for året 2014 skal afholdes d. 19. februar 2015 kl. 18:30. Herom vil der selvfølgelig komme nærmere.
 4. Det blev bestemt, at bestyrelsen i de første uger af 2015 skal sørge for oprydning af rummet i kælderen, der er forbeholdt klubbens administrative forpligtelser.
 5. Under diverse var der ingen emner, men formanden havde bestemt at der skulle være et par stykker smørrebrød til bestyrelsen.

Der blev ikke sat dato på det næste bestyrelsesmøde, men det vil blive afholdt inden generalforsamlingen.

Referent:

Per Skov
Formand