Referat fra Generalforsamling 2011-02

By |17.02.2011|Referater|0 Kommentarer

Referat af generalforsamling den 17. februar 2011 Der var tilmeldt 45 medlemmer. Der var fremmødt 40, hvoraf alle var stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Birte Elzer valgtes som referent. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Formanden forelægger det reviderede regnskab Vi er i øjeblikket 260 [...]